×
အွန်လိုင်းတိုခုတဲသင်ရိုး မိတ်ဆက်ခြင်း

တိုခုတဲဆိုသည်မှာ ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရမှ ၂၀၁၉ခုနှစ် ဧပြီလမှစတင်၍ ခေါ်ယူသော တိုခုတဲ ဂိနိုး (ကျွမ်းကျင်လုပ်သား) ဖြစ်ပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားအဖြစ်သွားရောက်ရန် စာမေးပွဲ ၂ခု ( ဂျပန်ဘာသာ A2 အဆင့် နှင့် လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်စာမေးပွဲ) ဖြေဆိုရပါမည်။JLPT N4 အောင်မြင်ထားသူများသည် ဂျပန်ဘာသာ A2 စာမေးပွဲကို ထပ်မံဖြေဆိုရန်မလိုအပ်ဘဲ၊ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်စာမေးပွဲသာဖြေဆိုရပါမည်။စာမေးပွဲသည် CBT စနစ်ဖြင့်စစ်ဆေးသော စာမေးပွဲဖြစ်ပါသည်။ 

ခါခဲဟာရှိသင်တန်းကျောင်းမှ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားသော အွန်လိုင်းတိုခုတဲသင်ရိုးများကို ဂျပန်ဘာသာအဆင့် N4 အောင်မြင်ထားသူများ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ မိမိသွားရောက်လိုသည့် အလုပ်အကိုင်အမျိုးအစားကို လိုက်၍ သင်တန်းတက်ရောက်ပြီး ဝင်ရောက်ဖြေဆိုနိုင်ပါသည်။ စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်လျှောက်ထားမှုအားလုံးသည် မြန်မာဘာသာ လမ်းညွှန်ရှိသဖြင့် မိမိကိုယ်တိုင်လျှောက်ထားနိုင်သော်လည်း၊ သင်တန်းကျောင်းမှလျှောက်ထားရန်ဆန္ဒရှိသူများအတွက် သင်တန်းကျောင်းမှ တာဝန်ယူလျှောက်ထားပေးပါသည်။

ဂျပန်ဘာသာစကားကို အမှန်တကယ်လေ့လာကြိုးစားလိုသူတိုင်း ခါခဲဟာရှိသင်တန်းကျောင်းမှ ကြိုဆိုလျက်ရှိပါသည်။

အွန်လိုင်းတိုခုတဲသင်ရိုး - စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းစာမေးပွဲပြင်ဆင်မှုတန်းခွဲ

ဂျပန်နိုင်ငံအစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှ ထုတ်လုပ်ထားသော သင်ရိုးစာအုပ်များဖြင့်သင်ကြားပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

သင်တန်းကာလ
-
၂ လ
စာသင်ချိန် နာရီပေါင်း
-
၂၄
သင်ရိုးစာအုပ်
-
၃ အုပ်
သင်တန်းကြေး
-
၁၀၀၀၀၀ ကျပ်
အွန်လိုင်းတိုခုတဲသင်ရိုး - စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်းစာမေးပွဲပြင်ဆင်မှုတန်းခွဲ

ဂျပန်နိုင်ငံစားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းစင်တာမှ ထုတ်လုပ်ထားသော သင်ရိုးစာအုပ်များဖြင့်သင်ကြားပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

သင်တန်းကာလ
-
၂ လ
စာသင်ချိန် နာရီပေါင်း
-
၂၄
သင်ရိုးစာအုပ်
-
၃ အုပ်
သင်တန်းကြေး
-
၁၀၀၀၀၀ ကျပ်
အွန်လိုင်းတိုခုတဲသင်ရိုး - တိုခုတဲဟိုတယ်လုပ်ငန်းပြင်ဆင်မှုတန်းခွဲ

ဟိုတယ်ဘာသာရပ်သုံး သင်ရိုးစာအုပ်များဖြင့်သင်ကြားပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ 

သင်တန်းကာလ
-
၂ လ
စာသင်ချိန် နာရီပေါင်း
-
၂၄
သင်ရိုးစာအုပ်
-
၃ အုပ်
သင်တန်းကြေး
-
၁၀၀၀၀၀ ကျပ်